Kerimäen kalatalo Oy:n tarjoamat palvelut

Kerimäen kalatalo Oy on kuuden Puruvedellä pyytävän ammattikalastajan ja yhden kalanjalostajan perustama yhtiö, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa kalankäsittelypalveluita omistaja-osakkailleen. Uudet ja nykyaikaiset kalankäsittelytilat valmistuivat keväällä 2014 Kerimäelle ja toiminta pääsee täyteen vauhtiin kun jäät sulavat Puruvedestä.

Laitoksessa on tuorekalan tuotantotilaa noin 240 neliötä, kylmiöt saapuvalle, lähtevälle kalalle sekä kalan käsittelyjätteille. Kolme pakkasvarastoa kalatuotteille, sekä yksi pieni pakkasvarasto kalan käsittelyjätteille. Lisäksi laitoksessa on asianmukaiset sosiaalitilat työntekijöille, sekä varastotilat pakkaustarvikkeille. Laitoksen kokonaispinta-ala on noin 700 neliötä, josta katetun lastauslaiturin osuus on 120 neliötä. Tuorekalan tuotantotilaan sisältyy tilavaraus irtopakastuslinjastolle, joka on investointisuunnitelmassa vuonna 2015. Pakastuslinjan hankinta monipuolistaa tuotantoa ja mahdollistaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen myös tulevaisuudessa.

Yhtiö tuottaa kalankäsittelypalveluita omistaja-osakkailleen omakustannehintaan ja yhtiön ulkopuolisten kalastajien palvelumaksut ovat hieman korkeammat. Näin varmistetaan laadukkaiden palveluiden tuottaminen myös tulevaisuudessa, kun laitteistojen huoltoihin ja korjauksiin varaudutaan etukäteen. Palveluita tuotettaessa omistaja osakkaat ovat ruuhka-aikoina etusijalla.

Savonlinnan kaupunki rakennutti laitoksen EU:n kalatalouden tukirahaston avustuksella. Laitoksen perustamiseen saatiin tukea 90% sen rakennus- ja laitekustannuksista. Kerimäen Kalatalo Oy maksaa loput kustannuksista Savonlinnan kaupungin kanssa tehdyn lunastussopimuksen perusteella. Savonlinnan kaupunki omistaa kiinteistön lunastussopimuksen päättymiseen asti.

Kerimäen Kalatalon tuotantotilaa